De gode hjelperne

Romanen "Stargate. En julefortelling" handler om barn som lever med voksnes rusmisbruk. Boka handler også om å tørre å be om hjelp, og å tørre å hjelpe.

Foto: Eyvind Tveitan Fredriksen

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner