Lutt og lyrikk - Blodets hvisken

Knut Hamsuns dikt og Giovanni Girolamo Kapspergers musikk - to verdener som ligger milevis fra hverandre i år og geografi.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner