Om å overleve en krig, og kampen etterpå ...

Med utgangspunkt i romanen min "Fornuftens skjøre grense" setter jeg fokuset på hva som skjer med et menneske etter å ha overlevd katastrofen, krigen, torturen eller terroren. Hvordan tas et dypt traumatisert menneske imot av et sivilsamfunn som har liten eller ingen innsikt i hva dette med å ha overlevd et helvete gjør med et menneske?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner