Elsa Laula Renberg - Samefolkets store Minerva

Elsa Laula Renberg er kjent som hovedhjernen bak det store samiske landsmøtet som åpna i Trondheim 6. februar 1917, og som ble grunnen bak valget av 6. februar til Samenes nasjonaldag. / Elsa Laula Renberg lea dovddus vuosttáš sámi čoahkkima váldoplánjeaddjin. Čoahkkin rahppojuvvui Troandimis guovvamánu 6.b. 1917, ja dan dihte mii ávvudit Sámi álbmotbeaivve aiddo dien beaivve.

Foto: Bent Johansen

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner