Litterært springbrett

Litterært springbrett ble opprettet av Vestlandskontoret i 2021. Prosjektet retter seg mot underrepresenterte grupper i litteraturfeltet i Bergen, og har unge (15-25 år) med flerkulturell bakgrunn som primær målgruppe.