Litterært springbrett

Litterært springbrett ble opprettet av Vestlandskontoret i 2021. Prosjektet retter seg mot underrepresenterte grupper i litteraturfeltet i Bergen, og tilbyr gratis skrivekurs om ulike tema og innenfor de fleste sjangre. Noen kurs er spesielt rettet mot spesifikke målgrupper, men stort sett holder det at du er over 15 år om du vil delta.