Litterært springbrett

Litterært springbrett ble opprettet av Vestlandskontoret i 2021. Prosjektet retter seg mot underrepresenterte grupper i litteraturfeltet i Bergen, og har kvinner med flerkulturell bakgrunn som primær målgruppe.