Med fortida i handa

Korleis såg det ut i lokalmiljøet i gamle dagar? Korleis levde bestemor og oldemor? Korleis kan vi finne spor og minne frå fortida?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner