Medlemsfondet

Både medlemmer og oppdragsgivarar kan søkje om støtte frå Norsk Forfattersentrums medlemsfond. I 2022 delte vi ut 848 000 kroner til prosjekt som kom medlemmer til gode.