Om Norsk Forfattersentrum

Norsk Forfattersentrum vart etablert i 1968 for å skape kontakt mellom forfattarar og publikum og å sikre forfattarane honorar for oppdraga. Organisasjonen yter service til forfattarar, oppdragsgivarar og publikum i heile landet.

Tor Åge Bringsværd, ein av landets mest folkekjære forfattarar, les for publikum på Æ Å Trondheim litteraturfestival i 2015.

Avdelingskontora våre

Norsk Forfattersentrum har 19 tilsette og dekkjer heile landet med avdelingskontor for Austlandet, Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.