L. Ands dagbok

L. Ands Dagbok er skriven av L. And, ei and med vass-skrekk. I boka skriv han om korleis han a) skal halde på løyndomen, og b) bli kvitt vass-skrekken (som jo er løyndomen).

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner