Honorarsatsar

Her finn du Norsk Forfattersentrums minstesatsar. Oppdragsgivaren må gjerne honorere høgare enn minstesatsane. Forfattaren står alltid fritt til å be om eit høgare honorar. Vi formidlar ikkje oppdrag under minstesatsane. Reise, opphald og diett (statens satsar) kjem i tillegg. Norsk Forfattersentrum sørgjer for fakturering og utbetaling. Oppdragsgivaren og forfattaren må gjerne avtale eit tillegg for lang reise eller miljøvennleg reise.