Om å vera diktar

Produksjonen tar utgangspunkt i at vi alle er diktarar. Dikting er mykje meir enn bøker. Frå vi er heilt små har vi diktarevna, vi diktar når vi leikar, vi diktar når vi teiknar, vi diktar når vi dagdrøymer.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner