Legg deg på ordene – fly!

Lese- og skrivestimulerende kurs over 6 uker for 6.-7. trinn med Marianne Viermyr. – Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan bruke ordene til.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner