Ville vinger & skarpe klør

Det å skrive er å gjøre det usynlige synlig. Jerven er i så måte et bra valg. Etter å ha blitt nesten utryddet, har jerven utviklet seg til å bli et sky dyr, som holder seg lengst mulig unna mennesker. JERV har også den råskapen og villskapen som skal til for at den virkelige historien om det virkelige livet bærer. Virkeligheten overgår alltid fiksjonen når vi går tett nok innpå.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner