Konflikt

Forfatterbesøk (workshop) med Carl Johansen. Dramatisering av korte tekster som elevene skriver selv. Vi skal i løpet av de to timene se nærmere på hvordan konflikt brukes som litterært virkemiddel. Målet er at elevene skal bli bevisstgjort dette helt sentrale grepet i narrative strukturer, som en vei til en dypere forståelse av hva litteratur, film og drama er og kan være. Dette bidrar til å skjerpe refleksjonen, leseevnen samt evnen til selv å formulere seg skriftlig.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner