Min tekst

Lese- og skrivestimulerende kurs over 6 uker for 6.-7. trinn. Forfatterens mål er at elevene skal få et nytt og mer positivt forhold til å lese og skrive tekst gjennom å øke deres nysgjerrighet på og identifikasjon til lesing og skriving.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner