Anti-mobbe foredrag med Josef Yohannes (The Urban Legend)

Josef Tzegai Yohannes spesialutgave av The Urban Legend kom ut på «Safer Internet Day» og har antimobbing som tema.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner