De lekende ordene

Dette er et skrivekurs for de minste. Gjennom samtale, dikteksempler, fellesoppgaver og egenaktivitet får elevene jobbe med de sanselige og lekfulle sidene av språket. Marte Huke leser dikt og gir oppgaver til elevene.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner