#PostkodeNorge

Norsk Forfattersentrum er i gang med prosjektet #PostkodeNorge. Formålet med prosjektet er å inspirere til å lese, skrive og ytre seg. Prosjektet skal bidra til at unge med ulike bakgrunn evnar å koma til orde og sikre eit breitt meiningsmangfald. #PostkodeNorge vil utforske moglegheitene sosiale medium gjev, og framsnakke norske barne- og ungdomsbøker.