Hei, jeg er et dikt! – språkets utallige muligheter

Et improviserende og skrivestimulerende forfatterbesøk som inviterer til aktiv elevmedvirkning, og utforsker diktning i praksis gjennom muntlige og skriftlige og språkøvelser. Besøket er fleksibelt og tilpasses skoler og oppdragsgivers ønsker: som dobbelttime med enkle språkøvelser, som heldagsopplegg med utdypende skriveverksted der deltakernes egen skriving vektlegges, evt. skrivekurs med gjentatte besøk.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner