Litt. interessert: Skrivekurs for unge på Sørlandet

Norsk Forfattersentrum Sørlandet har et flerårig prosjekt som har som mål å skape leseglede og inspirere til skrivelyst blant unge i Kristiansand. Aktivitetene er gratis, og for alle mellom 15 og 24 år uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsevne eller hvordan en velger å definere seg selv.