Meld inn oppdrag

Har du gjort avtale med ein forfattar? Norsk Forfattersentrum sender ut faktura for oppdrag utført av medlemmene våre. Oppdragsgivarar og forfattarar kan melde inn oppdrag i skjemaet under.

Reise, opphald og diett (statens takstar) kjem i tillegg til honoraret. Skal du melde inn fleire oppdrag med same fakturaadresse (festivalar og liknande), kan du leggje ved ei liste nederst i skjemaet med namn på forfattarane, oppdragsdato og honorar.  

Legg ved liste dersom du skal melde inn fleire oppdrag med same fakturaadresse.

Maks filstørrelse er 10 MB.
Laster opp...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Oppdraget er meldt inn, og du skal ha fått en kopi av innmeldingen på e-post. Dersom du ikke får denne kopien, ber vi deg kontakte administrasjonen. Du finner oss her!
Noko gjekk feil. Har du fyllt ut alle obligatoriske felt? Dersom problemet held fram, ta kontakt med administrasjonen, så skal vi hjelpe deg.