De lange og de korte historiene

Om å skrive bøker og være tv-reporter. Forfatterbesøk med Trude Teige.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner