Med på leken

Med utgangspunkt i romanen Med på leken tar forfatteren(e) tak i problematikken rundt såkalte "gråsoneovergrep", eller festvoldtekter, der alkohol er med i spillet og overgriperen en i bekjentskapskretsen.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner