Krigerhjerte til Krigerhjerte

Forfatterbesøk med Guro Sibeko. Produksjonen Krigerhjerte til Krigerhjerte er en fortelling om barndom og oppvekst under apartheid, om undertrykkelse og raseri, om væpnet kamp og interne maktoppgjør i Nelson Mandelas ANC.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner