Reisen

Reisen er en bildebok av Veronica Salinas og illustratør Camilla Engman. Veronica besøker skoler og barnehager med fortelling og lek om boken og tematikken rundt den.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner