Kinderwhore – det er lenge til skumring

Hva gjør ekstreme opplevelser med oss? Hvordan overleve det ulevelige?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner