Tysklandsbrigaden – krigsungdom til Tyskland for freden

Hva skjer når en krig er over? Hvorfor kan vi bare navnene på de som fører krig, men sjelden på de som bygger opp igjen et hus, en by eller et helt land? Hva gjorde femti tusen unge, norske soldater i Tyskland i 1947 til 1953, etter krigen? Hva slags Norge reiste de fra og til hvilket Tyskland ankom de? Og hvorfor fortalte så få av disse nordmennene om hva de opplevde?

Foto: Tor Stian Ulstein

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner