Blåhvalen

Forfatter Andreas Tjernshaugen forteller om blåhvalen, det største dyret som noen gang har levd, og viser tegninger, film og fotografier.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner