Faraos forbannelse

Visste du at det en gang fantes en kvinnelig farao? Visste du at Farao Hatshepsut ledet Egypt i mer enn tjue år ca. 1500 fvt? Hvorfor har noen har gått inn for å skjule sporene etter denne vellykkede faraoen, i en storstilt sensureringskampanje? Hvorfor har man ville fjerne Farao Hatshepsut fra historien?

Foto: Nils Johansen

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner