VIRKELIGHETENS MONSTRE

Line Renslebråten er både forfatter og illustratør. I denne produksjonen kan elevene både lære å tegne dyr og få kunnskap om verdens dyreliv.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner