Vindmøllekampen

- eit foredrag om den store motstanden mot vindkraft i norsk natur som blussa opp i løpet av 2019 og 2020.

Foto: MARIUS KNUTSEN

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner