Verdens tøffeste folk

Forsoning og økonomisk vekst fremfor konflikt. Vietnam er et eksempel på gamle og nye måter å løse internasjonale konflikter på.

Foto: Groruddalen

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner