Ullologi og tankespinn

To hekser tar elevene med inn i et magisk refleksjonsrom rundt klima- og miljøproblemer, og gir oss en lekende innsikt i at mennesker har både kompetanse og fantasi som blir til løsninger for fremtiden.

Foto: Vegard Valde

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner