Tro, håp og revolusjon

Boka Tro, håp og revolusjon handler om Sedegheh som vokste opp i Teheran da Beatles og miniskjørt var på moten. Som radikal, karrierebevisst student full av framtidsdrømmer, stod hun på barrikadene for å styrte den USA-vennlige sjahen i 1979. Venstreradikale og religiøse kjempet side om side, men i demokratiets navn og med islam som våpen vant mullaene maktkampen som fulgte etter revolusjonen.

Foto: Pax forlag

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner