Pengene og livet

Hvordan kan du tjene og håndtere egne penger? Hva er egentlig økonomi? I Pengene og livet blir elevene bevisste på at kunnskap om økonomi gir dem makt til å styre sitt eget liv og til å forandre verden. Forfatteren gir barn og unge praktiske tips om personlig økonomi, og viser hvordan deres økonomi henger sammen med verden rundt dem.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner