Overleve

Handlinga i bøkene Overleve er lagt til ei nær framtid, og serien handlar om trettenåringane Jamal og Eira. Begge to er med fedrene sine om bord i det gigantiske forskingskipet “Bluenose” på tokt i Grønlandshavet. Eira er tvungen om bord som straff for å ha blitt utvist frå skulen. Jamal har drøymt om dette i årevis.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner