Oldefars ulveskinnspels

En solo figurteaterforestilling og dramaopplegg basert på billedboka ved samme navn, der vi følger forfatter Adele inn i det store gamle huset på let etter historien om oldefar som var doktor i gamle dager.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner