Nesten menneske

Eit forfattarbesøk med utgangspunkt i boka Nesten menneske. Biografien om Julius som diskutererer likskapar og skilnader mellom menneske og vår næraste slektning i naturen.

Foto: Kulturrådet

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner