Meningen med rus

Til alle tider og overalt i verden har mennesker søkt rus, og i dag er det en del av de fleste menneskers liv. Hvorfor er det sånn? Hva er det som gjør at mennesker trekkes mot rusen?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner