Liv eller død – Terje Vigen

Historien om mennesker som satser livet i små båter over et åpent hav. Forestillingen setter fokus på litteratur og dikt som en viktig stemme i dagens samfunnsdebatt. Diktet fremføres i sin helhet, og aktualiserer Ibsens diktning ved å plassere diktet i en kontekst som de fleste kjenner igjen fra dagens nyhetsbilde.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner