Kven er eg? Om språk og identitet

I 1982 blir ein liten gut i to års alderen funnen aleine på ein togstasjon. Ingen veit kva han heiter, heller ikkje når han er fødd. Han hamnar på barneheim. Får namnet Jung, Suh-Soo. Fødselsdatoen 15.11.1980. Eitt år seinare blir han adoptert bort frå Sør-Korea og til Norge. Der får han nok ein gong eit nytt namn. I løpet av eitt år skiftar denne guten identitet tre gonger. Kva gjer dette med han?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner