Kunsten å mene noe (som helst)

Hva skjer når man eksponerer ungdommer for en fortelling de selv ikke er i målgruppa for? Gjennom å slippe ansvaret som ligger i det å være primær målgruppe, vil kunsten ufarliggjøres; det være enklere for elevene å møte den med senket guard, samt å bruke egne deres erfaringer som utgangspunkt for refleksjoner rundt kunstopplevelsene. I tillegg kan man jo saktens håpe at erfaring kunst i en «tvunget» form, som dette, der elevene får oppleve seg selv som svært kompetente, kan bidra til å bygge selvtillit (i møte med kunst) for fremtida.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner