Krim og spenning

Krim og spenning er rundt oss på alle kanter. I avisspaltene, på TV, på alle mulige strømmetjenester. Har historier om blodige forbrytelser, om død og fordervelse, alltid vært like populære som nå, eller sier den enorme populariteten noe om den tiden vi lever i? Har vi det kanskje for kjedelig, for polstret og trygt slik at vi må få utløp for behovet for fare og risiko på annen måte? Må det sterkere og sterkere virkemidler til for å vekke oss av velstandsdvalen? Dette er noe av det som vil bli tatt opp til debatt i denne dobbelttimen.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner