Krim for ungdom

Dette opplegget tar utgangspunkt i bøkene GAMER, SNATCH, DRONEN og JEGEREN. Forfattaren fortel kor ideane kom frå, og korleis bøkene vart skrivne. Korleis han brukte si latterleg omfattande erfaring med dataspel då han skreiv GAMER.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner