Kodeord Overlord

Dette opplegget baserer seg på barne- og ungdomsboka Kodeord Overlord frå 2019. Innleiingsvis legg forfattaren fram eit kort historisk bakteppe for boka, der dei faktiske hendingane som førte fram mot D-dagen - 6. juni 1944 blir gjennomgått. Og kor viktig den allierte landgangen i Normandie var for utfallet av krigen.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner