Klimaforedrag med Josef Yohannes (The Urban Legend)

Josef Tzegai Yohannes spesialutgave om klima er mer aktuell enn noensinne og har fokus på klima & miljø.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner