Kitty og Alexander

Hvorfor blir noen kunstnere? Var det vanskeligere på attenhundretallet enn nå? Trenger forfattere og kunstnere mer anerkjennelse enn andre? Og er det å tvile på egne evner en nødvendig del av kunstnerlivet?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner