Kick på Kinck

Framandskepsis og bygdedyr. Ungdommeleg kamp mot indre kjensler, kjærleik og galskap. Like aktuelt i dag som for 100 år sidan, då Hans E Kinck var på høgda av sitt forfattarskap.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner