Katta i sekken – Lurviar og det hemmelege skrinet

Lurivar og det hemmelege skrinet er eit musikkteater for barn på småskuletrunnet. I framsyninga møter ein tunkatten Lurivar og ein kunstmålar som elskar illustrasjonane i biletbøkene han har med seg.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner