Jan Erik Vold & Kåre Virud

-pionerene innen norsk rockspråk

Foto: Torstein Vegheim

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner